ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
ในกรณีที่ท่านมี ทะเบียนผู้ใช้ (username) อยู่แล้ว แต่รับผิดชอบมากกว่า 1 ห้องปฏิบัติการ   ไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่
ให้ติดต่อมาที่ อีเมล labsafety@nrct.go.th หรือโทร 02-561-2445 ต่อ 603,610
ช้อมูลหน่วยงาน
หน่วยงานที่สังกัด:*
ประเภทหน่วยงาน 
ที่อยู่ของหน่วยงานที่สังกัด:*
เลขที่     ซอย     ถนน 
แขวง/ตำบล     เขต/อำเภอ 
จังหวัด *     รหัสไปรษณีย์ 
ช้อมูลห้องปฏิบัติการ
ชื่อห้องปฏิบัติการ:*
ที่ตั้งของห้องปฏิบัติการ:*
เลขห้องปฏิบัติการ *     ชั้น * 
ชื่ออาคาร * 
อายุอาคารที่ตั้งห้องปฏิบัติการ: ปี
พื้นที่ห้องปฏิบัติการ:* ตารางเมตร (หากไม่ทราบค่าแน่นอน ให้ระบุเป็นค่าประมาณ)
จำนวนผู้ใช้:* คน (ในขณะที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด)
โทรศัพท์:*
โทรสาร:
ลักษณะการดำเนินงาน:*
ประเภทห้องปฏิบัติการ:*
 
ข้อมูลหัวหน้าห้องปฏิบัติการ
คำนำหน้าชื่อ (ถ้ามี) เช่น ยศ หรือ ตำแหน่งทางวิชาการ / ไม่ต้องใส่ นาย นางสาว หรือ นาง
ชื่อ*
นามสกุล*
เลขประจำตัวประชาชน* - - - -
ทะเบียนผู้ใช้ (username)* สำหรับเข้าใช้งาน ใช้คู่กับรหัสผ่าน
รหัสผ่าน*
อีเมล:*
โทรศัพท์:
โทรศัพท์มือถือ:*
  
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4198136
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554