ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
1. log-in เข้าสู่ระบบ ที่เว็บไซต์ http://esprel.labsafety.nrct.go.th
2. การแก้ไข “ข้อมูลห้องปฏิบัติการ”
3. การแก้ไข “ข้อมูลผู้ใช้งาน”
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4061279
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554