ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
Checklist 5 การจัดการความปลอดภัย  
อุปกรณ์ป้องกันบางอย่างเช่น สัญญาณเตือน ถังดับเพลิง สายยาง เป็นต้น เป็นอุปกรณ์ส่วนรวมแยกในแต่ละชั้นของตึกไม่ได้มีประจำอยู่ในห้องปฏิบัติการ เราสามารถคิดรวมเป็นของห้องปฏิบัติการได้หรือไม่
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 1
คงไม่ใช่การคิดรวมเป็นของห้องปฏิบัติการ แต่น่าจะระบุในหมายเหตุว่า เป็นอุปกรณ์ส่วนรวมแยกในแต่ละชั้นของตึก และอาจระบุเพิ่มเติมว่า อุปกรณ์เหล่านั้นอยู่ใกล้หรือไกลประมาณเท่าใดจากห้องปฏิบัติการนั้นๆ
วราพรรณ ด่านอุตรา
(21 สิงหาคม 2554  เวลา 09:46:13)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4061267
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554