ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
Checklist 2 Chemical management
ในหัวข้อการจัดเก็บสารเคมีที่ปฏิบัติจริง

หัวข้อ 1. ข้อกำหนดทั่วไปในการจัดเก็บสารเคมี ระดับห้องปฏิบัติการ
หัวข้อย่อย 1.9 มีการกำหนดปริมาณสูงสุดของสารเคมีที่ควรเก็บบนหิ้ง / โต๊ะการทดลอง
ถ้าตอบว่า ไม่ใช่ แล้วไม่มีช่องให้ระบุ สามารถมีช่องระบุหมายเหตุได้หรือเปล่าค่ะ
เนื่องจากห้องปฏิบัติการมีพื้นที่จำกัดค่ะ
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 1
ตอนนี้ในระบบ หากตอบว่า "ไม่ใช่" หรือ "ไม่มี" จะไม่มีช่องหมายเหตุให้ค่ะ
เนื่องจากในขั้นตอนนี้เราจะเก็บข้อมูลของหมายเหตุในกรณีที่ตอบ  "ใช่" หรือ "มี" ก่อนค่ะ
แต่ทางห้องปฏิบัติการสามารถบันทึกไว้เองก่อนได้นะคะ เพื่อนำมาใช้ discussion ในการประชุมภาคีห้องปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาแนวปฏิบัติฯ ที่เหมาะสมต่อไปค่ะ
นางสาวขวัญนภัส สรโชติ
(18 สิงหาคม 2554  เวลา 16:23:15)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4061209
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554