ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
การจัดการสารเคมี
ในการจัดเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการที่มีขนาดเล็กมีพื้นที่จำกัดบางครั้งจำเป็นต้องเก็บสารเคมีไว้รวมๆกัน ม้ข้อแนะนำในการจักเก็บสารเคมีในห้องที่มีพื้นที่เล็กในลักษณะนี้หรือไม่
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 1
การจัดเก็บสารเคมีในห้องที่มีพื้นที่เล็กคงต้องยึดหลักพื้นฐานของความปลอดภัยในการจัดเก็นสารเคมี คือไม่เก็บสารที่อาจทำปฏิกริยากันไว้ใกล้ๆกัน และไม่เก็บสารไว้มากเกินจำเป็น

ข้อแนะนำอีกประการหนึ่งคือการมีแผนการจ้ดซื้อที่สอดคล้องกับแผนการใช้ กรณีนี้ก็จำเป็นต้องมีการทำสารบบข้อมูลสารเคมี (Chemical Inventory) ที่สามารถจะเรียกดูรายการและปริมาณารเคมีได้ตลอดเวลา ซึ่งจะเอื้อไปถึงการให้ยืมหรือแบ่งปันสารเคมีได้ด้วย
วราพรรณ ด่านอุตรา
(21 สิงหาคม 2554  เวลา 10:36:36)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4061359
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554