ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
checklist
ในบางข้อของ checklist ถ้าทำบ้าง ไม่ทำบ้าง ควรตอบว่า ไม่ใช่ หรือใช่แล้วหมายเหตุว่า ทำบ้างไม่ทำบ้าง
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 2
สอบถามเรื่องที่อัพเอกสารตามหัวข้อ checklistนะคะ ต้องอัพส่วนไหนคะ และถ้าหากจะลบความคิดเห็นต้องทำยังไง พอดีก็อัพเอกสารลงตรงจุดนั้นนะคะ
ศศินันท์
(19 กรกฎาคม 2563  เวลา 16:11:41)
ความคิดเห็นที่ 1
เรียน อ.เอมอร

ถ้ากรณี ได้ทำบ้าง ให้ตอบว่า "ใช่" ค่ะ และให้หมายเหตุอธิบายว่า มีลักษณะการทำอย่างไร และ/หรือ ระบุเป็นความถี่ในการทำ ประมาณทำนองนี้ได้ค่ะ
นางสาวขวัญนภัส สรโชติ
(15 สิงหาคม 2554  เวลา 14:48:49)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4061314
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554