ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
เข้าในเมนูESPReL check และห้องปฏิบัติการ ไม่ได้
ดิฉัน ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลห้องปฏิบัติการที่ดิฉันดูแลอยู่ไม่ได้คะ ด้วยสาเหตุที่จะเกษียณในปีนี้จึงต้องการส่งต่อให้อาจารย์ท่านอื่นดูแลต่อไป แต่ไม่สามารถเข้าไปในเมนูต่างๆ ได้ มีข้อความแจ้งท่านไม่มีสิทธิ์เข้าเมนูได้ เป็นเพราะอะไรและต้องดำเนินการอย่างไรคะ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4198046
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554