ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
Checklist 4.7 งานระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร
Checklist ในคำถามข้อ 4. มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนที่

ถ้ามีถังดับเพลิงอยู่นอกห้องปฏิบัติการ โดยติดผนังเดียวกับห้อง แค่อยู่ข้างนอกห้องค่ะ ไม่ทราบว่าข้อนี้ตอบว่า ใช่ ได้หรือไม่คะ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4198137
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554