ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
ขอแก้ไขชื่อห้องปฏิบัติการ
ขอแก้ไขชื่อห้องปฏิบัติการจำนวน 2 ห้อง

ลำดับที่ 1 ชื่อห้องปฏิบัติการ Geotechnical Reserarch Laboratory (PSU_Eng 21) เปลี่ยนแปลงเป็น ชื่อห้องปฏิบัติการ Geotechnical Reserarch Laboratory (PSU_Eng 26)

ลำดับที่ 2 ชื่อห้องปฏิบัติการ Soil Mechanics Laboratory (PSU_Eng 20) เปลี่ยนแปลงเป็น ชื่อห้องปฏิบัติการ Soil Mechanics Laboratory (PSU_Eng 27)
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 1
ลำดับที่ 1 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง (เลขทะเบียน: 2-0061-0008-4) เปลี่ยนแปลงเป็น ชื่อห้อง ห้องปฏิบัติการวิจัยทางอาหาร

ลำดับที่ 2 ห้องปฏิบัติการวิจัยทางอาหาร (เลขทะเบียน: 2-0061-0009-2)เปลี่ยนแปลงเป็น ชื่อห้อง ห้องเตรียมสารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ
หทัยทิพย์ ทองด้วง
(28 กันยายน 2563  เวลา 12:12:45)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4061233
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554