ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
ทำอย่างไรถึงจะได้เลขทะเบียน
ทางห้องปฏิบัติเคยทำChecklist แต่อาจไม่ครบถ้วน จึงไม่ได้เลขทะเบียน ต้องทำอย่างไรจึงจะได้เลขทะเบียนคะ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
3693272
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554