ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
การเพิ่มผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
กรณีต้องการเพิ่มผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ข้อมูลผู้ใช้งาน ผู้มีสิทธิ์ใช้งานในห้องปฏิบัติการนี้ โดยให้สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับผู้ดูแลคนแรก จะทำได้ไหม หรือถ้าไม่ได้ต้องดำเนินการอย่างไร
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 5
ดังนั้นเช็คลิสต์ในการบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและระบบการบริหารการจัดการด้านสารเคมีจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในห้องปฏิบัติการต่าง
อาคม จันทร์จำนงค์
(20 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 15:49:57)
ความคิดเห็นที่ 4
แล๊ปที่มีการใช้สารเคมีจำเป็นต้องมีระบบจัดเก็บอย่างปลอดภัย มีข้อมูลของการใช้งานอย่างละเอียดมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย  ผู้ที่ทำงานในห้องแล๊ปจึงเป็นผู้ทีได้รับการอบรมและปฎิบัติมาอย่างลึกและถูกต้องตรงตามชีวอนามัยความปลอดภัย
อาคม จันทร์จำนงค์
(20 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 15:42:10)
ความคิดเห็นที่ 3
ครับเห็นด้วยต้องทำตามขั้นตอนของกระบวนการบริหารการจัดการภายในห้องแล๊ปจึงได้เป็นระบบมาตรฐานของห้องปฎิบัติการ
อาคม จันทร์จำนงค์
(20 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 15:24:00)
ความคิดเห็นที่ 2
การเพิ่มผู้ดุแลและปฏิบัติงานในห้องแล๊ปมีความจำเป็นกับงานที่มีการขยายขอบข่ายหลายพารามิเตอร์จะได้มีความเชี่ยวชาญในขอบข่ายพารามิเตอร์นั้นๆ
อาคม จันทร์จำนงค์
(20 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 15:13:40)
ความคิดเห็นที่ 1

เรียน ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ ค่ะ

การเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งานท่านอื่นๆสามารถทำได้โดยเริ่มจากสร้าง checklist ก่อนค่ะ จากนั้นให้เลือกที่คำว่า "รายชื่อคณะทำงาน"

จะมีหน้าข้อมูลผู้ใช้งานให้สามารถเพิ่มได้ค่ะ ดังภาพที่แนบ


อิศรา
(6 ตุลาคม 2560  เวลา 09:00:28)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4061257
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554