ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อห้องปฏิบัติการ
เรียนผู้ดูแลระบบ

ทางห้องปฏิบัติการขอเปลี่ยนแปลงชื่อห้องปฏิบัติการ ในระบบแจ้งแก้ไขข้อมูลแล้ว แต่ชื่อห้องยังไม่ได้รับการแก้ไขค่ะ

รายละเอียดข้อมูลที่ขอแก้ไขมีดังนี้:

หัวข้อ                               ข้อมูลเดิม                                                            ข้อมูลใหม่
ชื่อห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ห้องปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (PSU_Eng4)

รบกวนตรวจสอบให้ด้วยนะคะ


ขอแสดงความนับถือ
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 3
ชื่อห้องปฎืบัติการของงานสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตรผมคิดว่าเป็นมาตรฐานสากลแล้วเห็นใช้ไม่ต้องเปลี่ยน
อาคม จันทร์จำนงค์
(20 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 16:00:50)
ความคิดเห็นที่ 2

ได้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะคะ

อิศรา
(16 สิงหาคม 2560  เวลา 10:18:10)
ความคิดเห็นที่ 1
ข้อมูลในระบบดังไฟล์แนบ
ไฟล์ประกอบ
วัสสา  คงนคร
(14 มิถุนายน 2560  เวลา 10:29:55)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4061337
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554