ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
การขอลงทะเบียนห้องปฏิบัติการที่เป็นห้องเดียวกันแต่เป็นรายวิชาต่างกัน
การขอลงทะเบียนห้องปฏิบัติการที่เป็นห้องเดียวกันที่ได้หมายเลขเรียนร้อยแล้ว แต่เนื่องจากเป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้กับรายวิชาปฏิบัติการอื่นด้วย สามารถนำมาใช้เป็นการลงทะเบียนเพื่อรายวิชาปฏิบัติการอื่นอีกได้หรือเปล่าค่ะ เพราะเป็นห้องปฏิบัติการรวมค่ะ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4061237
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554