ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
ข้อเพิ่มห้องปฏิบัติการ
ขอเพิ่มห้องปฏิบัติการที่อยู่ในความดูแล โดยส่งรายละเอียดไปทางอีเมล์แล้ว ขอความกรุณาเพิ่มข้อมูลในอีเมลนะคะ
ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 6
ขอเพิ่มห้องปฏิบัติการ F1201 และ F1201-A เป็นห้องอยู่ที่อาคารศูนย์เครื่องมือวิจัยและวิทยาศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยนะคะ ช่วยส่ง code esprel ห้องให้ด้วยค่ะ
หมายเหตุ: ควรทำระบบให้ใช้ง่ายกว่านี้ เช่นเพิ่มห้องเองได้และมี code ให้อัตโนมัติ ระบบแบบนี้ทำให้การทำงานเหมือนคาราคาซังต้องค้างงานคอยรอแต่ E-mail จาก ESPREL ซึ่งก็ไม่รู้จะส่งมาตอนไหน
รศ. เทคนิคการแพทย์หญิง ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี
(31 มกราคม 2563  เวลา 20:34:31)
ความคิดเห็นที่ 5
รบกวนขอแบบฟอร์มที่จะเพิ่มห้องปฏิบัติการ และ E-mail ที่จะส่งข้อมูลเพิ่มห้องปฏิบัติการด้วย
ขอบคุณครับ
กฤษดา ศรีรักษ์
(30 มกราคม 2563  เวลา 15:03:27)
ความคิดเห็นที่ 4
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการจาก นางสาวณัฐนันท์  รอดสาเป็นนางปราณี  บุญวัฒน์

หมายเหตุนางปราณี  บุญวัฒน์ดูแลห้องปฏิบัติการเพิ่มเป็น 2 ห้องปฏิบัติการ


                                             เรียนมาเพื่อทราบ
                                             
                                              ปราณี  บุญวัฒน์
                                               6 พ.ย. 2561
ปราณี บุญวัฒน์
(6 พฤศจิกายน 2561  เวลา 15:24:59)
ความคิดเห็นที่ 3
ขอเพิ่มลงทะเทีบนห้องปฏิบัติการค่ะ ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไร
สุภาวดี ฉิมทอง
(10 สิงหาคม 2561  เวลา 15:28:14)
ความคิดเห็นที่ 2
รบกวนขอแบบฟอร์มที่จะเพิ่มห้องปฏิบัติการ และ E-mail ที่จะส่งข้อมูลเพิ่มห้องปฏิบัติการด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ภวรรณพ เหมพันธุ์พิรุฬห์
(31 พฤษภาคม 2561  เวลา 15:08:59)
ความคิดเห็นที่ 1
ขอ code esprel วช.ของห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ Ch.200  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ของเดิมจำไม่ได้ หาได้จากไหนได้ค่ะ
นางสุจิตรา แก้วสระ
(3 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 09:33:47)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4061218
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554