ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
ขอแก้ไขชื่อห้องปฏิบัติการ
ขอแก้ไขชื่อห้องปฏิบัติการจากเดิม
ห้องปฏิบัติการ เคมี กายภาพ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็น
ห้องปฏิบัติการ เคมี กายภาพ 2 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 2
ขอเปลี่ยนห้องปฏิบัติการ จากเดิม ห้องปฏิบัติการกลาง 1 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นห้องปฏิบัติการกลาง 3 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บุญถม มาซา
(18 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 11:07:01)
ความคิดเห็นที่ 1

เรียนคุณ จิตรา กลิ่นหอม

       ขณะนี้ทางทีมงานได้แก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วค่ะ

อิศรา
(29 พฤษภาคม 2558  เวลา 09:04:16)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4061228
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554