ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
  ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย
ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงแบบรวม

                                                     แผนภาพ ตัวอย่างแบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงแบบรวม 

 

 

 

ระดับ

ความหมายของระดับ

คำอธิบาย

คะแนนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

A

เกือบเป็นประจำ (almost certain)

เหตุการณ์จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

1-2 ครั้งต่อสัปดาห์

B

เป็นไปได้มาก (likely)

เหตุการณ์เกิดขึ้นหลายครั้งหรือมากกว่าในการทำงาน

1-2 ครั้งต่อเดือน

C

เป็นไปได้ปานกลาง (possible)

เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นในการทำงาน

1-2 ครั้งต่อปี

D

ไม่ค่อยเกิดขึ้น (unlikely)

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งบางครั้งบางคราว

1-2 ครั้งต่อ 5 ปีหรือมากกว่า

E

เกิดขึ้นได้ยาก (rare)

เคยได้ยินว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นมาก่อนที่ไหนสักแห่ง

ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในระยะ 10 ปี หรือมากกว่า

 

ระดับความรุนแรง

ชนิดผลลัพธ์ที่ตามมา

สุขภาพและความปลอดภัย

สิ่งแวดล้อม

มากที่สุด  
    (มหันตภัย)

มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก หรือเกิดอันตรายต่อคน มากกว่า 50 คน

 

มีผลทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศระยะยาวและรุนแรงมากน่าวิตกมาก

IV  มาก

มีผู้เสียชีวิต และ/หรือเกิดสภาวะทุพพลภาพรุนแรงและถาวร (>30%) เท่ากับหรือมากกว่า 1 คน

III  ปานกลาง

เกิดสภาวะทุพพลภาพปานกลาง หรือเกิดความบกพร่อง (<30%) เท่ากับหรือมากกว่า 1 คน

มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาปานกลางและรุนแรง

II  น้อย

เกิดสภาวะทุพพลภาพที่รักษาได้ และต้องการการรักษาตัวในโรงพยาบาล

มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาสั้นถึงปานกลางและไม่กระทบต่อระบบนิเวศ

I  น้อยมาก

มีผลกระทบเล็กน้อย ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล

มีผลน้อยมากต่อสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม

   

 

ระดับความเป็นไปได้ที่    จะเกิดขึ้น

ระดับความรุนแรงที่มีผลต่อสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

I

II

III

IV

V

A

ปานกลาง

สูง

สูง

สูงมาก

สูงมาก

B

ปานกลาง

ปานกลาง

สูง

สูง

สูงมาก

C

ต่ำ

ปานกลาง

สูง

สูง

สูง

D

ต่ำ

ต่ำ

ปานกลาง

ปานกลาง

สูง

E

ต่ำ

ต่ำ

ปานกลาง

ปานกลาง

สูง

(1) เหตุการณ์

ที่ก่อให้เกิดอันตราย

(2) ระดับความเสี่ยง

(3) ตัวบ่งชี้

ความเป็นอันตราย

(4) วิธีการจัดการความเสี่ยง

(หัวข้อ 5.1.3)

(5) คำอธิบายวิธีการจัดการความเสี่ยง

A–E

I-V

ระดับ

1. การตกหล่นของขวดสารเคมี

B

III

สูง

 

ชั้นวางไม่แข็งแรงและเบียดแน่น

กำจัดทิ้ง

เปลี่ยนชั้นวางใหม่

2. การเกิดไฟไหม้ในตู้ควัน

C

IV

สูง

 

ใช้เครื่องกลั่นแอลกอฮอล์ติดต่อกันจนทำให้เกิดความร้อนและเกิดไฟไหม้

ตั้งกฎการทำงาน

ห้ามใช้เครื่องมือในตู้ควันติดต่อกันเป็นเวลานานและต้องมีผู้รับผิดชอบดูแลเป็นระยะ

3. การสูดดมสารพิษเช่น Benzamidine

A

II

สูง

 

Benzamidine เป็นสารพิษที่ไวปฏิกิริยากับอากาศ

ใช้ PPE 

ใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจแบบเต็มรูป และทำงานในตู้ควัน

เฝ้าติดตาม

ตรวจสุขภาพประจำปี 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4125246
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554