ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
  ระบบการจัดการของเสีย
ตัวอย่างประเภทของเสียและการจัดการในห้องปฏิบัติการ

ตัวอย่างประเภทของเสียและการจัดการในห้องปฏิบัติการ

ตารางที่ 1 ตัวอย่างประเภทของเสียและการจัดการในห้องปฏิบัติการ

ประเภทของของเสีย คำอธิบาย ตัวอย่างของเสีย ภาชนะเก็บที่เหมาะสม วิธีการบำบัดเบื้องต้น วิธีการกำจัด
ของเสียที่เป็นกรด ของเสียที่มีค่าของ pH ต่ำกว่า 7 และมีกรดแร่ปนอยู่ในสารมากกว่า 5% กรดซัลฟูริก,
กรดไนตริก,
กรดไฮโดรคลอริก
ใช้ภาชนะเดิมที่บรรจุสารนั้น หรือภาชนะทำจากพลาสติก PP หรือ PE ที่มีฝาปิดมิดชิด สะเทินกรดให้เป็นกลางด้วยด่าง และทิ้งลงท่อสุขาภิบาล หากเกิดตะกอน ให้กรองตะกอนและส่งกำจัดในกลุ่มของแข็ง
ของเสียที่เป็นด่าง ของเสียที่มีค่าของ pH สูงกว่า 7 และมีด่างปนอยู่ในสารมากกว่า 5% คาร์บอเนต,
ไฮดรอกไซด์,
แอมโมเนีย
ใช้ภาชนะเดิมที่บรรจุสารนั้น หรือภาชนะทำจากพลาสติก PP หรือ PE ที่มีฝาปิดมิดชิด สะเทินด่างให้เป็นกลางด้วยกรด และทิ้งลงท่อสุขาภิบาล หากเกิดตะกอน ให้กรองตะกอนและส่งกำจัดในกลุ่มของแข็ง
ของเสียกลุ่มไซยาไนด์ ของเสียที่มีไซยาไนด์ เป็นส่วนประกอบ โซเดียมไซยาไนด์ หรือเป็นของเสียที่มีสารประกอบเชิงซ้อนไซยาไนด์ หรือมีไซยาโนคอมเพล็กซ์ เป็นองค์ประกอบ เช่น Ni(CN)4 ใช้ภาชนะเดิมที่บรรจุสารนั้น หรือภาชนะทำจากพลาสติก PP หรือ PE ที่มีฝาปิดมิดชิด ห้ามผสมกับกรดทุกชนิด ทำลายพิษโดยการออกซิไดซ์เป็นไซยาเนตด้วยสารฟอกสี (bleach) หรือสารละลายไฮโปคลอไรต์ (NaOCl) ที่ความเข้มข้น 5% ส่งบริษัทรับกำจัดที่มีวิธีการกำจัดที่เหมาะสม
ของเสียกลุ่มสารออกซิ-แดนซ์ ของเสียที่มีสารออกซิแดนซ์เป็นองค์ประกอบ ซึ่งอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับสารอื่นทำให้เกิดระเบิดได้ โปแตสเซียมเปอร์แมงกาเนต,   โซเดียมคลอเรต, โซเดียมเปอร์-ไอโอเดต, และโซเดียมเปอร์ซัลเฟต ใช้ภาชนะเดิมที่บรรจุสารนั้น หรือภาชนะทำจากพลาสติก PP หรือ PE ที่มีฝาปิดมิดชิด บำบัดด้วยการรีดักชันและการสะเทิน
1) เติมสารละลาย 10%           โซเดียมซัลไฟต์หรือเมตาไบซัลไฟต์ที่เตรียมขึ้นมาใหม่
2) ปรับค่า pH ให้เป็นกลาง
ภายหลังจากการบำบัดเบื้องต้น หากไม่มีสารพิษชนิดอื่นปนเปื้อนให้ส่งบริษัทรับกำจัด ที่มีวิธีการกำจัดที่เหมาะสม


 

ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4125184
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554