ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
  ระบบการจัดการของเสีย
ระบบการจัดการของเสีย

ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

1)       หลักการการจำแนกประเภทของเสีย

 

2)       ตัวอย่างระบบการจำแนกประเภทของเสีย

 

3)       ตัวอย่างฉลากบนภาชนะบรรจุของเสีย

 

4)       ตัวอย่างประเภทของเสียและการจัดการในห้องปฏิบัติการ

 

5)       แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับรายละเอียดการจำแนกของเสีย ภาชนะบรรจุของเสีย และการบำบัดเบื้องต้น

 

6)       ความรู้เกี่ยวกับบริษัทรับกำจัดของเสียในประเทศไทย

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 1
สารเคมีที่ต้องการกำจัดทิ้งเป็นสารพวก
-sulfuric acid
-N,N-Dimethyl-1-propanamine
-Anthrone
ผศ.ดร.ระวี เจียรวิภา
(24 มิถุนายน 2565  เวลา 16:14:34)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4125234
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554