ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
  ระบบการจัดการของเสีย
ระบบบันทึกข้อมูลของเสีย

ระบบบันทึกข้อมูล หมายถึง ระบบบันทึกข้อมูลของเสียสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ/หน่วยงาน/องค์กร เพื่อใช้ในการบันทึกและติดตามความเคลื่อนไหวของเสียสารเคมีทั้งหมด โดย

    1. มีการบันทึกข้อมูลของเสีย ในรูปแบบ

  • เอกสาร 
  • อิเล็กทรอนิกส์

2. โครงสร้างของข้อมูลของเสียที่บันทึก ไม่ว่าจะใช้รูปแบบใดก็ตาม ควรประกอบด้วยหัวข้อ ต่อไปนี้

  • ผู้รับผิดชอบ หมายถึง ผู้ผลิต/ผู้ทำให้เกิด/ผู้ดูแล ของเสียในขวดนั้นๆ
  • รหัสของภาชนะบรรจุ (Bottle ID)
  • ประเภทของเสีย
  • ปริมาณของเสีย (Waste volume/weight)
  • วันที่บันทึกข้อมูล (Input date)
  • ห้องที่เก็บของเสีย (Storage room)
  • อาคารที่จัดเก็บของเสีย (Storage building)

บทความที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 4
เอกสาร
ไฟล์ประกอบ
รศ. ดร. อมรรัตน์ เกิดแก้ว
(26 พฤษภาคม 2565  เวลา 10:57:26)
ความคิดเห็นที่ 3
1. มีการบันทึกข้อมูลของเสีย
2.โครงสร้างของข้อมูลของเสียที่บันทึก
ไฟล์ประกอบ
ดร.พิลาสินี ลิ้มสุวรรณ
(7 เมษายน 2565  เวลา 19:36:58)
ความคิดเห็นที่ 2
แบบบันทึกปริมาณของเสีย
ไฟล์ประกอบ
ดร.พรินท์พิดา   สนธิพันธ์
(7 สิงหาคม 2564  เวลา 00:03:10)
ความคิดเห็นที่ 1
เอกสาร
ไฟล์ประกอบ
รศ.ดร.รัตติกาล จันทิวาสน์
(19 กรกฎาคม 2563  เวลา 13:54:09)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4061262
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554