ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
  ระบบการจัดการสารเคมี
เกณฑ์ที่ 4 : Partial Incompatibility Listing จาก Chemical Segregation & Incompatibilities Guidelines, University of Texas at Arlington  

เกณฑ์ที่ 4 : Partial Incompatibility Listing จาก Chemical Segregation & Incompatibilities Guidelines, University of Texas at Arlington

ที่มา Chemical Segregation & Incompatibilities Guidelines, University of Texas at Arlington [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.uta.edu/campus-ops/ehs/chemical/docs/chemical-segregation.pdf สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555

Compound/Class Avoid Storage Near or Contact With:
Acids
Acetic acid Chromic acid, nitric acid, hydroxyl compounds, ethylene, glycogen, perchloric acid, peroxides, permanganate
Hydrofluoric acid Ammonia (aqueous or anhydrous)
Nitric acid (conc.) Acetic acid, aniline, chromic acid, acetone, alcohol, or other flammable liquid, hydrocyanic acid, hydrogen sulfide, or other flammable gases, nitratable substances: copper, brass or any heavy metals (or will generate nitrogen dioxide/nitrous fumes) or organic products such as wood and paper
Sulfuric acid Light metals (Iithium, sodium, potassium), chlorates, perchlorates, permanganates
Bases
Ammonia Mercury, chlorine, bromine, iodine, hydrofluoric acid, calcium hypochlorite
Calcium oxide Water
Alkaline metals Sodium, potassium, magnesium, calcium, aluminum, carbon dioxide, carbon tetrachloride or other chlorinated, hydrocarbons, halogens, water
Bromine Ammonia, acetylene, butadiene, methane, propane, butane (or other petroleum gases), hydrogen, sodium carbide, turpentine, benzene, finely divided metals
Carbon, activated Calcium hypochlorite, oxidizing agents
Chlorine Ammonia, acetylene, butadiene, methane, propane, butane or other petroleum gases, hydrogen, sodium carbide, turpentine, benzene, finely divided metals
Copper Acetylene, hydrogen peroxide, nitric acid
Fluorine Isolate from everything
Iodine Acetylene, ammonia (aqueous or anhydrous), hydrogen
Mercury Acetylene, ammonia, fulminic acid (produced in nitric acid ethanol mixtures)
Oxygen Oils, grease, hydrogen, other flammable gases, liquid, or solids
Phosphorous (white) Air, oxygen, caustic alkalis as reducing agents (or will generate phosphine)
Potassium Carbon tetrachloride, carbon dioxide, water
Silver Acetylene, oxalic acid, tartaric acid, fulminic acid (produced in nitric acid-ethanol mixtures), and ammonium compounds
Organics
Hydrocarbons (propane, butane, etc.) Fluoride, chlorine, bromine, chromic acid, sodium peroxide
Nitroparaffins Inorganic bases, amines
Oxalic acid Silver, mercury
Oxidizers
Chlorates Ammonia salts, acids, metal powders, sulfur, finely divided organics, or combustible materials
Chromic acid (trioxide) Acetic acid, naphthalene, camphor, glycerol, turpentine, alcohol or flammable liquids
Ammonium nitrate Acids, metal powders, flammable liquids, chlorates, nitrates, sulfur, finely divided organics or combustible materials
Chlorine dioxide Ammonia, methane, phosphine, hydrogen sulfide
Cumene hydroperoxide Organic or inorganic acids
Hydrogen peroxide Copper, chromium, iron, most other metals or salts, alcohols, acetone, or other flammable liquids, aniline,nitromethane, or other organic or combustible materials
Hypochlorites Acids (will generate chlorine or hypochlorous acid)
Nitrates Sulfuric acid (will generate nitrogen dioxide)
Perchloric acid Acetic acid, bismuth and its alloys, alcohol, paper, wood, grease, oils
Peroxides (organics) Organic or inorganic acids; also avoid friction and store cold
Potassium chlorate Acid, especially sulfuric acid
Potassium permanganate Glycerol, ethylene glycol, benzaldehyde, sulfuric acid
Sodium peroxide Any oxidizable substance such as methanol, ethanol, glycerol, ethylene glycol, glacial acetic acid, acetic anhydride, benzaldehyde, furfural, methyl acetate, ethyl acetate, carbon disulfide
Alkaline metals Sodium, potassium, magnesium, calcium, aluminum, carbon dioxide, carbon tetrachloride or other chlorinated hydrocarbons, halogen, water
Calcium oxide Water
Cyanides Acids(will generate hydrogen cyanide)
Phosphorous (white) Air, oxygen, caustic alkalis as reducing agent (will generate phosphine)
Potassium Carbon tetrachloride, carbon dioxide, water
Sodium Carbon tetrachloride, carbon dioxide, water
Sodium peroxide Any oxidizable substance such as methanol, ethanol, glycerol, glacial acetic acid, acetic anhydride, benzaldehyde, furfural, methyl acetate, ethyl acetate, carbon disulfide
Sulfides Acids (will generate and hydrogen sulfide)
Reducing Agents
Hydrazine Hydrogen peroxide, nitric acid, other oxidants
Nitrites Acids (will generate nitrous fumes)
Sodium nitrite Ammonium nitrate and other ammonium salts
Toxics/Poisons
Arsenicals Reducing agents (will generate arsien)
Azides Acids (will generate and hydrogen azide)
Cyanides Acids (will generate and hydrogen cyanide)
Hydrocyanic acid Nitric Acid, alkalis
Hydrogen Sulfide Fuming nitric acid, oxidizing gases
Selenides Reducing agents (will generate hydrogen selenide)
Sulfides Acids (will generate and hydrogen sulfide)
Tellurides Reducing agents (will generate hydrogen telluride)


 

ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4125230
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554