ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
  ระบบการจัดการสารเคมี
เกณฑ์ที่ 3 : ChemAlert chemical incompatibility color coding system ของ Department of Microbiology, University of Manitoba

เกณฑ์ที่ 3 : ChemAlert chemical incompatibility color coding system ของ Department of Microbiology, University of Manitoba
ที่มา Department of Microbiology, University of Manitoba [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://umanitoba.ca/science/microbiology/WHMIS/WHMISincapatibility.htm สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555

รหัสการเก็บรักษา สี ความหมาย เก็บให้ห่างจาก ข้อกำหนดการเก็บรักษา
R สีแดง สารไวไฟ สีเหลือง, สีน้ำเงิน, สีขาว และสีเทา เก็บในพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับวัสดุไวไฟ
Y สีเหลือง สารไวต่อปฏิกิริยาและสารออกซิไดซ์ สีแดง เก็บให้ห่างจากวัสดุไวไฟและไหม้ไฟได้
B สีน้ำเงิน สารอันตรายต่อสุขภาพ
(สารพิษ)
  เก็บในพื้นที่ปลอดภัย
W สีขาว สารกัดกร่อน สีแดง, สีเหลือง และสีน้ำเงิน เก็บให้ห่างจากสารไวไฟ, สารไวต่อปฏิกิริยา, สารออกซิไดซ์, และสารพิษ
G สีเทา ไม่มีสารอันตรายต่อสุขภาพมาก ไม่มีข้อกำหนดของเฉพาะ ขึ้นกับสารเคมีแต่ละชนิด


 

ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4125200
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554