ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
  ระบบการจัดการสารเคมี
ข้อกำหนดสำหรับการจัดเก็บแก๊ส

ข้อกำหนดสำหรับการจัดเก็บแก๊ส  ตัวอย่างเช่น

1. การเก็บถังแก๊สในห้องปฏิบัติการต้องมีอุปกรณ์ยึดที่แข็งแรง ถังแก๊สทุกถังต้องมีสายคาด 2 ระดับ หรือโซ่ยึดกับผนัง โต๊ะปฏิบัติการ หรือที่รองรับอื่นๆ ที่สามารถป้องกันอันตรายให้กับผู้ปฏิบัติงานในบริเวณใกล้เคียงจากน้ำหนักของถังแก๊สที่อาจล้มมาทับได้ ดังตัวอย่างในรูปที่ 1

 

       

                          รูปที่ 1 ตัวอย่างการวางถังแก๊สที่เหมาะสมในห้องปฏิบัติการ

(ที่มา เข้าถึงได้จาก  http://blink.ucsd.edu/safety/research-lab/chemical/gas/storage.html#Basic-storage-guidelines-for-al สืบค้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556)

2. ถังแก๊สที่ไม่ได้ใช้งานทุกถังต้องมีฝาปิดครอบหัวถัง หรือมี guard ป้องกันหัวถัง ดังตัวอย่างในรูปที่ 2.3 ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายจากแก๊สภายในถังพุ่งออกมาอย่างรุนแรงหากวาล์วควบคุมที่คอถังเกิดความเสียหาย

 

รูปที่ 2 ตัวอย่างถังแก๊สที่มี guard ป้องกันหัวถัง ขณะใช้งาน

(ที่มา เข้าถึงได้จาก http://proactivegassafety.com/gas-safety-training-workshops/laboratory-gas-users-workshop สืบค้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556)

3. มีพื้นที่เก็บถังแก๊สเปล่ากับถังแก๊สที่ยังไม่ได้ใช้งาน และติดป้ายระบุไว้อย่างชัดเจน

4. ถังแก๊สมีที่วางปลอดภัย ห่างจากความร้อน แหล่งกำเนิดไฟ และเส้นทางสัญจรหลัก โดยบริเวณที่เก็บถังแก๊สควรเป็นที่แห้งและอากาศถ่ายเทได้ดี มีอุณหภูมิไม่เกิน 52 องศาเซลเซียส (ที่มา How Do I Work Safely with Compressed Gases­, Prevention & Control of Hazards, Canadian Centre for Occupational Health and Safety. เข้าถึงได้จาก http://www.ccohs.ca/oshanswers/prevention/comp_gas.html สืบค้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558))

5. เก็บถังแก๊สออกซิเจนห่างจากถังแก๊สเชื้อเพลิง (เช่น acetylene) แก๊สไวไฟ และวัสดุไหม้ไฟได้ (combustible materials) อย่างน้อย 6 m หรือมีฉาก/ผนังกั้นที่ไม่ติดไฟ มีความสูงอย่างน้อย 1.5 เมตร (5 ฟุต)  และสามารถหน่วงไฟได้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง

สำหรับถังแก๊สที่บรรจุสารอันตรายหรือสารพิษ (ตามรายการต่อไปนี้) ต้องเก็บในตู้เก็บถังแก๊สโดยเฉพาะที่มีระบบระบายอากาศ ดังตัวอย่างในรูปที่

รายการแก๊สอันตราย

 • Ammonia
 • Dimethylamine
 • Methylamine
 • Arsenic Pentafluoride
 • Dichlorosilane
 • Methyl Bromide
 • Arsine
 • Diborane Ethylamine
 • Methyl Chloride
 • Boron Trifluoride
 • Ethylene Oxide
 • Methyl Mercaptan
 • 1,3 - Butadiene
 • Fluorine
 • Nitrogen Oxides
 • Carbon Monoxide
 • Formaldehyde
 • Phosgene
 • Carbon Oxysulfide
 • Germane
 • Phosphine
 • Chlorine
 • Hydrogen Chloride, anhydrous
 • Silane
 • Chlorine Monoxide
 • Hydrogen Cyanide
 • Silicon Tetrafluoride
 • Cholrine Trifluoride
 • Hydrogen Fluoride
 • Stibine
 • Chloroethane
 • Hydrogen Selenide
 • Trimethylamine
 • Cyanogen
 • Hydrogen Sulfide
 • Vinyl Chloride
 • Dichloroborane

 

 

รูปที่ 3 ตัวอย่างตู้เก็บแก๊สอันตราย
(ที่มา เข้าถึงได้จาก http://web.princeton.edu/sites/ehs /labsafetymanual/sec7e.htm สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555)

ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 1
บริเวณที่เก็บถังแก๊สเป็นที่แห้งและอากาศถ่ายเทได้ดี ไม่ขีดขวางทางสัญจร
นางสาวจงกลพร  เพชราเวช
(1 สิงหาคม 2564  เวลา 22:17:49)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4061341
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554