ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
  ระบบการจัดการสารเคมี
การจัดการสารที่ไม่ใช้แล้ว(Clearance)

การจัดการสารที่ไม่ใช้แล้ว (Clearance) หมายถึงการตรวจสอบสารที่ไม่ใช้แล้วออกจากสารบบสารเคมีเพื่อนำไปกำจัดต่อไป โดยห้องปฏิบัติการอาจทำการกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ เช่น ทุกๆ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี เป็นต้น

 

สารเคมีที่ไม่ใช้แล้ว มีนิยามครอบคลุม สิ่งต่อไปนี้คือ

§  สารที่ไม่ต้องการใช้ หมายถึง สารที่หมดความต้องการแล้ว แต่เป็นสารที่ยังไม่หมดอายุและยังสามารถใช้งานได้

§  สารที่หมดอายุตามฉลาก หมายถึง สารที่หมดอายุตามที่ผู้ผลิตกำหนดซึ่งแสดงอยู่บนฉลากขวดสารเคมี

§ สารที่หมดอายุตามสภาพ หมายถึง สารที่ไม่สามารถนำมาใช้งานได้แล้ว โดยพิจารณาจากสมบัติทางเคมีและกายภาพของสาร เช่น สารเคมีเปลี่ยนสีไปจากเดิม หรือ

เปลี่ยนสถานะไปจากเดิม เป็นต้น 

ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 6
เอกสารแนวปฏิบัติการจัดการสารที่ไม่ใช้แล้ว
ไฟล์ประกอบ
รศ. ดร. อมรรัตน์ เกิดแก้ว
(26 พฤษภาคม 2565  เวลา 10:08:22)
ความคิดเห็นที่ 5
ไม่มีสารเคมีในห้องปฏิบัติการ
ดร.จินตนา สังโสภา
(15 พฤษภาคม 2565  เวลา 16:17:28)
ความคิดเห็นที่ 4
ไม่มีสารเคมีในห้องปฏิบัติการ
อาจารย์สำรวย มะลิถอด
(31 มกราคม 2565  เวลา 01:30:37)
ความคิดเห็นที่ 3
เอกสารแนวปฏิบัติการจัดการสารที่ไม่ใช้แล้ว
ไฟล์ประกอบ
ดร.พรินท์พิดา   สนธิพันธ์
(6 สิงหาคม 2564  เวลา 20:51:20)
ความคิดเห็นที่ 2
เอกสาร
ไฟล์ประกอบ
รศ.ดร.รัตติกาล จันทิวาสน์
(19 กรกฎาคม 2563  เวลา 13:27:31)
ความคิดเห็นที่ 1
เอกสาร
พรธนนันท์ ภารุ่งเรืองธนบดี
(5 มกราคม 2561  เวลา 12:38:49)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4061205
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554