ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
  ระบบการจัดการสารเคมี
ระบบบันทึกข้อมูล

ระบบบันทึกข้อมูล  หมายถึง ระบบบันทึกข้อมูลสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ/หน่วยงาน/องค์กร เพื่อใช้ในการบันทึกและติดตามสารเคมี โดย

    1.  มีการบันทึกข้อมูลสารเคมี มีรูปแบบเป็น

 • เอกสาร  
 • อิเล็กทรอนิกส์

2. โครงสร้างของข้อมูลสารเคมีที่บันทึก ไม่ว่าจะใช้รูปแบบใดก็ตาม ควรประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้

 • รหัสของภาชนะบรรจุ (Bottle ID)        
 • ชื่อสารเคมี (Chemical name)
 • CAS no.
 • ประเภทความเป็นอันตราย (hazard classification)
 • ขนาดบรรจุของขวด (bottle volume)
 • ปริมาณสารเคมีคงเหลือในขวด
 • Grade
 • ราคา (price)
 • ที่จัดเก็บสารเคมี (location)   
 • วันที่รับเข้ามา (received date)
 • วันที่เปิดใช้ขวด (open date)
 •  ผู้ขาย/ผู้จำหน่าย (supplier) 
 • ผู้ผลิต (manufacturer) 
 • วันหมดอายุ (expiry date)

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 5
เอกสารและอิเล็กทรอนิกส์
ผศ.ดร.เขมฤทัย  ถามะพัฒน์
(25 ธันวาคม 2562  เวลา 14:15:58)
ความคิดเห็นที่ 4
เอกสาร
ณัฐปภัสร์ ฉลาดมาก
(25 กันยายน 2562  เวลา 14:20:48)
ความคิดเห็นที่ 3
เอกสาร  
อิเล็กทรอนิกส์
พรธนนันท์ ภารุ่งเรืองธนบดี
(5 มกราคม 2561  เวลา 12:35:20)
ความคิดเห็นที่ 2
กรณีห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการพวกสารเคมี ต้องทำยังไงครับ
ซารีฟ เจ๊ะแม
(4 ตุลาคม 2560  เวลา 12:03:56)
ความคิดเห็นที่ 1
เอกสาร  
อิเล็กทรอนิกส์
วรินทร ม่วงงาม
(21 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 08:41:41)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
2982492
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554