ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
  ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย
ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยโดยทั่วไป

ครอบคลุม 2 ประเด็นหลักคือ

     1. ความปลอดภัยส่วนบุคคล  (Personal Safety)

     2. ระเบียบปฏิบัติของแต่ละห้องปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4125197
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554