ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
ขอเพิ่มห้องปฏิบัติการในการทำ check list ของ esprel
เนืองจากมีการรับผิดชอบห้องปฏิบัติการเพิ่มในความดูแลจึงขอเพิ่มห้องปฏิบัติการห้องที่1324 ประเภท ห้องเครื่องมือ TJTTP-JBIC เข้าไปในระบบ ESPREL ในความดูแลของอาจารย์ดร.อธิชา/อ.ดร.ดวงกมล ต้องทำอย่างไรบ้างคะช่วยตรวจสอบและดูให้หน่อยค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 1

เรียน อาจารย์ดวงกมล ค่ะ

        รบกวนให้อาจารย์ส่งข้อมูลห้องปฏิบัติการมาทาง e-mail : labsafe.team@gmail.com ได้เลยค่ะ

ทางระบบจะเพิ่มข้อมูลห้องปฏิบัติการให้อยู่ใน log-in เดียวกันกับอันเดิมที่อาจารย์มีอยู่ค่ะ

ด้วยความเคารพค่ะ

อิศรา

อิศรา
(6 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 09:11:11)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4061184
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554