ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
ต้องการแก้ไขชื่อของห้องปฏิบัติการครับ
ต้องการแก้ขชื่อของห้องปฏิบัติการครับ
เดิม คือ ห้"องปฏิบัติการการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์
ฝ่ายวิจัย  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"
ขอแก้ไขเป็นใหม่ คือ "ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
งานวิจัย  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"
ต้องแก้ที่ส่วนไหนครับ

รบกวนด้วยครับ
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 1

เรียน คุณแสง ศรีอำไพ

        ขณะนี้ระบบได้แก้ไขชื่อห้องปฏิบัติการให้เรียบร้อยแล้วค่ะ 

อิศรา
(26 ธันวาคม 2557  เวลา 14:38:57)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4061188
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554