ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
ลืมรหัสผ่าน 2 ห้อง
 ข้าพเจ้าและอาจารย์หัวหน้าห้องแล็บ ลืมรหัสผ่านห้องปฏิบัติการพิมพ์เฟล็กโซ(Flexolab)  และปฏิบัติการการพิมพ์ (Printinglab)ขอความกรุณาส่งข้อมูลให้ด้วย  

ทราบรหัสผ่าน 1 ห้อง คือห้องปฏิบัติการแม่พิมพ์ (visitplate)  

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งรหัสผ่านให้ด้วย  จักขอบคุณยิ่ง
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 1
คุณวิสิฐ สามารถตรวจสอบข้อมูล login และ password ได้ทางอีเมล์เลยนะคะ
อิศรา (ทีมงาน ESPReL)
(1 กันยายน 2557  เวลา 09:26:26)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4061197
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554