ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
ระบบกระจายเสียง
รบกวนสอบถามเรื่อง บริเวณบันไดหนีไฟ ตามมาตนฐาน วสท.จะต้องมีการติดตั้งลำโพงกระจายเสียงหรือไม่ครับ
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 1
ไม่ต้องครับ แต่ควรมีระบบสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ เช่น ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (แบบใช้มือ หรือ แบบอัตโนมัติ)  ระบบสัญญาณเตือนให้มีการอพยพภายในอาคาร เป็นต้น (ขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทอาคารด้วยครับ เช่น อาคารที่มีพื้นที่มากกว่า 2,000 ตร.ม./ อาคารสูง/ อาคารขนาดใหญ่พิเศษจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ดังกล่าว)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน
1.ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544

2.กฎกระทรวงฉบับที่ 33หมวด 2 ข้อ 16/ กฎกระทรวงฉบับที่ 39 หมวดที่ 1 ข้อ 5 - 6 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
3.มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย EIT Standard 3002-51 หมวดที่ 7 ภาคที่ 3 ส่วนประกอบของเส้นทางหนีไฟ
คณะทำงาน
(11 กรกฎาคม 2555  เวลา 17:03:16)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4061308
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554