ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
 
00292
 
นโยบายด้านความปลอดภัย
(คลิก: 6,438 / ความคิดเห็น: 19)
00340
 
แผนงานด้านความปลอดภัย
(คลิก: 2,472 / ความคิดเห็น: 2)
00293
 
โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
(คลิก: 3,759 / ความคิดเห็น: 4)
00294
 
ห้องปฏิบัติการได้กำหนดผู้รับผิดชอบดูแลด้านความปลอดภัย
(คลิก: 2,866 / ความคิดเห็น: 0)
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
2901205
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554