ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
 
  การบริหารความเสี่ยง
00203
 
การบริหารความเสี่ยง
(คลิก: 2,801 / ความคิดเห็น: 0)
00300
 
การระบุอันตราย (Hazard identification)
(คลิก: 7,986 / ความคิดเห็น: 1)
00301
 
การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)
(คลิก: 11,242 / ความคิดเห็น: 0)
00302
 
การจัดการความเสี่ยง (Risk management)
(คลิก: 5,662 / ความคิดเห็น: 1)
00303
 
การรายงานการบริหารความเสี่ยง
(คลิก: 2,862 / ความคิดเห็น: 0)
00304
 
การใช้ประโยชน์จากรายงานการบริหารความเสี่ยง
(คลิก: 2,512 / ความคิดเห็น: 0)
  การเตรียมความพร้อม/ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
00205
 
การเตรียมความพร้อม/ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
(คลิก: 5,728 / ความคิดเห็น: 8)
00305
 
มาตรฐานที่ล้างตาและอ่างล้างตาฉุกเฉิน
(คลิก: 7,187 / ความคิดเห็น: 0)
  ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยโดยทั่วไป
00206
 
ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยโดยทั่วไป
(คลิก: 1,711 / ความคิดเห็น: 0)
00307
 
ความปลอดภัยส่วนบุคคล  (personal safety)
(คลิก: 8,751 / ความคิดเห็น: 1)
00308
 
ระเบียบปฏิบัติของแต่ละห้องปฏิบัติการ
(คลิก: 4,869 / ความคิดเห็น: 1)
  ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยง
00344
 
ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานการบริหารความเสี่ยง
(คลิก: 2,640 / ความคิดเห็น: 0)
00343
 
ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงแบบรวม
(คลิก: 2,758 / ความคิดเห็น: 0)
00342
 
ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยง
(คลิก: 6,756 / ความคิดเห็น: 0)
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
4061223
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554