ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
 
00312
 
ระบบการจัดการของเสีย
(คลิก: 3,097 / ความคิดเห็น: 0)
  การจัดการข้อมูลของเสีย
00232
 
ระบบบันทึกข้อมูลของเสีย
(คลิก: 2,336 / ความคิดเห็น: 0)
00242
 
การรายงานข้อมูล
(คลิก: 2,172 / ความคิดเห็น: 0)
00244
 
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลของเสียเพื่อการบริหารจัดการ
(คลิก: 1,998 / ความคิดเห็น: 0)
  การเก็บของเสีย
00233
 
การจำแนกประเภทของเสีย
(คลิก: 2,484 / ความคิดเห็น: 0)
00234
 
การเก็บของเสีย
(คลิก: 3,218 / ความคิดเห็น: 1)
00313
 
หลักการการจำแนกประเภทของเสีย
(คลิก: 1,214 / ความคิดเห็น: 0)
00238
 
ตัวอย่างระบบการจำแนกประเภทของเสีย
(คลิก: 2,530 / ความคิดเห็น: 0)
00314
 
ตัวอย่างฉลากบนภาชนะบรรจุของเสีย
(คลิก: 1,375 / ความคิดเห็น: 0)
  การลดการเกิดของเสีย
00245
 
การลดการเกิดของเสีย
(คลิก: 2,592 / ความคิดเห็น: 1)
  การบำบัดและกำจัดของเสีย
00237
 
การบำบัดและกำจัดของเสีย
(คลิก: 2,889 / ความคิดเห็น: 1)
00315
 
ตัวอย่างประเภทของเสียและการจัดการในห้องปฏิบัติการ
(คลิก: 1,919 / ความคิดเห็น: 0)
00316
 
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับรายละเอียด การจำแนกของเสีย ภาชนะบรรจุของเสีย และ การบำบัดเบื้องต้น
(คลิก: 1,343 / ความคิดเห็น: 0)
00317
 
ความรู้เกี่ยวกับบริษัทรับกำจัดของเสียในประเทศไทย
(คลิก: 1,269 / ความคิดเห็น: 0)
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 603,610  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafety@nrct.go.th
จำนวนผู้เข้าชม
2982418
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554